F. ARK Periodekursus 2

Kursusindhold

Ældre Stenalder 2.000.000 til 4000 f. kr. i Danmark og Nordeuropa (palæolitikum og mesolitikum).
Kurset omhandler den ældre stenalder i det Sydskandinaviske område, fra diskussionen om en mulig mellempalæolitisk bosættelse til neolitiseringen og bondestenalders begyndelse.

Engelsk titel

F. ARK Archaeology, period 2

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Målbeskrivelse

Målet med kurset er at give den studerende en indføring i at kunne:

 • redegøre for den kronologiske udvikling.
 • typologisk bestemme de karakteristiske redskabstyper.
 • kronologisk datere dem til en bestemt kultur.
 • redegøre for de vigtigste publicerede fund, bopladser og grave (på pensum).
 • diskutere om et fund er rent eller blandet.
 • redegøre for forskellige analytiske metoder til bopladsundersøgelser.
 • have et kendskab til de klassiske såvel som nye problemstillinger inden for stenalderarkæologi og diskutere disse.
 • kende forskel på ubearbejdet og antropogen flint.

Forelæsninger, holdundervisning, øvelser og ekskursioner.

Videnskabelige artikler og monografier, samt uddelt materiale i relation til genstandsøvelser og ekskursioner (kompendium)

Pensum: 1200 normalsider (+/- 5%)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Pensum: 1200 normalsider (+/- 5%)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:

Se aktuelle studieordninger
 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 0
 • Total
 • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFAB00581U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mikkel Sørensen   (5-7e7a7c84835179867e3f7c863f757c)
Gemt den 01-07-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students