F. ARK Bachelorprojekt

Kursusindhold

BA-projektet er et individuelt forløb hvor de studerende forventes at arbejde metodisk, analytisk og syntetiserende med et selvvalgt problem og materiale. Dette er fortrinsvis et primært materiale fra de danske, kulturhistoriske museer. Alternativt arbejdes med et problem der kræver selvstændig indsamling og analyse af empiri og materiale. Til projektet er knyttet en vejleder.

Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Forhistorisk arkæologi

Hovedparten af kurset består af selvstændigt projektarbejde, enten individuelt eller i gruppe. Dertil kommer holdundervisning i form af kollokvier, herunder mundtlige præsentationer af projektet på forskellige stadier i projektforløbet, samt vejledning individuelt eller i gruppe.

Hovedparten af kurset består af selvstændigt projektarbejde, enten individuelt eller i gruppe. Dermed eksisterer der ikke en grundbog eller kompendier, og de studerende forventes selv at akkumulere den relevante litteratur til deres individuelle projekt.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 28
 • Projektarbejde
 • 140
 • Vejledning
 • 14
 • Total
 • 252