F. ARK Eksperimentel Arkæologi

Kursusindhold

Interesserer du dig for kulturhistorie og arkæologi og vil du sætte fortidens metoder i spil i praktiske forsøg? Kurset i eksperimental arkæologi giver dig den teoretiske ballast til at afprøve teser i praktiske arkæologiske eksperimenter. 

Kurset henvender sig både til fagprofessionelle, der til daglig arbejder med på kulturhistoriske museer og i formidlingscentre og til kursister, der har lyst til at fordybe sig teoretisk, metodisk og praktisk i det eksperimentalarkæologiske felt.

Kurset i eksperimentel arkæologi har både en teoretisk og en praktisk dimension. Du får en grundig indføring i forskellige teorier og arkæologiske metoder, så du har den fornødne teoretiske ballast til at opstille, udføre, dokumentere og evaluere simple arkæologiske forsøg. Du lærer desuden mundtligt og skriftligt at perspektivere arbejdet med almene, eksperimentelarkæologiske forhold, eksperimenters bidrag til arkæologisk tolkning og at sammenligne beslægtede metodiske problemstillinger.

Kurset er opbygget af fire elementer: 

 • Introduktion til forskningshistorie og teori, 
 • Diskussion af udvalgte ’case-studies’ 
 • Øvelsesrække med praktiske eksperimenter og teknologistudier, samt 
 • Præsentation, diskussion og perspektivering af de udførte forsøg.

Hvis du har en særlig interesse, som du vil arbejde med, er der mulighed for det. Du kan også springe med på et fælles forsøg. Kurset har tidligere arbejdet med rekonstruktion af hulbælter (forsvarsværk eller grænsemarkering) fra romersk jernalder, forsøg med ristning af myremalm og brænding af flint, blåfarvning af uldgarn og meget andet.  

Kurset udbydes i et samarbejde mellem SAXO-instituttet og andre relevante forskningsinstitutioner.

Engelsk titel

F. ARK Experimental Archaeology

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Holdundervisning og øvelser.

En del af undervisningen vil foregå andre steder end på universitetet.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning - Forhistorisk arkæologi

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 0
 • Total
 • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFAÅ10041U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding  her 

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henriette Syrach Lyngstrøm   (6-6f7c716a7677436b7870316e7831676e)
Gemt den 15-11-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students