Tværmedial kommunikation - Bachelor - og kandidattilvalg

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give den studerende færdigheder og kompetencer i at kunne analysere en virksomhed og dennes kommunikation samt komme med forslag til forbedringer på tværs af platforme.

 

Kurset har især fokus på digital kommunikation, men analog kommunikation inddrages og  diskuteres også. Emner, der berøres, inkluderer blandt andet: branding, storytelling, influencer marketing, SoMe marketing, SEO optimering, user experience og omnichannel marketing.

 

Gennem forløbet arbejdes der i grupper, der hver især (sam)arbejder med en selvvalgt virksomhed. Fokus i kurset er således på praksisnærhed.

Engelsk titel

Cross-media Communication (Elective)

Holdundervisning og gruppearbejde

Kompendie og online artikler

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Én stor hjemmeopgave, 21-25 sider, der afleveres d. 8. juni 2021 via Digital Eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 381,5
  • Total
  • 409,5