Interkulturel erhvervskommunikation - Bachelortilvalg

Kursusindhold

I erhvervslivet er kommunikation og interkulturelle kompetencer vigtige forudsætninger for enhver virksomhed. Faget behandler de problemstillinger der opstår, når mennesker med forskellig kulturbaggrund samarbejder på det globale marked. Tilvalgsfaget bygger videre på den viden og de kompetencer, som humanistiske studerende har med fra deres respektive studier og kombinerer dem med erhvervsmæssige aspekter.

Fagets hovedemner er kommunikation, kultur, organisation og identitet. De studerende indsamler og bearbejder empiriske data gennem kontakt til virksomheder, organisationer eller institutioner. Repræsentanter fra erhvervslivet kan deltage i undervisningen et par gange i løbet af kurset

Engelsk titel

Intercultural communication at the Workplace - BA Elective

Holdundervisning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 6-10 normalsider.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 381,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEGRINTKOU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Her kommer skemalink
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jes Victor Noldus Christiansen   (6-7077733a3d3b466e7b7334717b346a71)
Gemt den 12-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students