Humanistisk Entrepreneurship - Bachelor/kandidat tilvalg

Kursusindhold

Efter at have gennemført modulet kan den studerende

• analysere og vurdere forudsætninger for iværksætning af en forretningsidé med inddragelse af et historisk og kulturelt perspektiv

• analysere og evaluere interne og eksterne aspekter, som indgår i en forretningsplan

• bidrage til udarbejdelse af en forretningsplan for en ny virksomhed

• analysere en virksomheds innovationsevne samt udarbejde og argumentere for forslag til innovationsstrategie

Engelsk titel

The Humanities and Entrepreneurship (BA & MA Elective)

Holdundervisning

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 11-15
Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som
gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere
studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en
afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes
fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Hjemmeopgavens omfang ved gruppeprøve: 16-22 normalsider (2
studerende) eller 22-30 normalsider (3 studerende).
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 381,5
  • Total
  • 409,5