Tværfagligt valgfag, emne 7: Oversættelse: Sprog, genre, produkt

Kursusindhold

Valgfaget i oversættelse har til formål at ruste de studerende til at løse oversættelsesopgaver og håndtere oversættelsesproblemer i og for organisationer, virksomheder, forlag og andre aftagere af oversættelse. Kurset har et praktisk og teoretisk udgangspunkt, idet kursets praktiske fokus underbygges af oversættelsesteori, kontrastiv lingvistik, genreteori og teori om oversættelsesproces og oversættelsesprodukt, og kurset lægger således vægt på den væsentlige kobling mellem teori og praksis.

Engelsk titel

Interdisciplinary Elective Subject, topic 7: Oversættelse: Sprog, genre, produkt

Kursets undervisning er en kombination af forelæsninger og holdundervisning med diskussion, øvelser i timen og egen oversættelse og opgaver som hjemmearbejde (gruppe/individuelt).

Elektronisk kompendium med primærtekster vil ligge i Absalon ved semesterstart.

Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • Total
  • 409,5