Tværfagligt valgfag, emne 5: Europæisk tænkning i det 20. århundrede: Subjekt, sprog, litteratur

Kursusindhold

Kurset giver kendskab til en række væsentlige strømninger i det tyvende århundredes europæiske tænkning. De franske, tyske og angelsaksiske traditioner, deres indbyrdes udveksling og deres modtagelse uden for Europa behandles med særligt henblik på, hvordan subjektets, sprogets og litteraturens status gradvist udfordres, sammenvæves og omdannes. Faget fokuserer på klassiske tekster, deres historiske kontekst og deres videnskabsteoretiske og metodologiske anvendelighed i f.eks. et bachelorprojekt.

Undervejs vil vi drøfte, med hvilken ret man kan tale om en samlet europæisk tradition, og hvilken fremtid der i denne forstand er for Europa. Vi vil være opmærksomme på kritikken af den europæiske tradition som nationalistisk, eurocentrisk, sexistisk og scientistisk, og overveje hvilken betydning det har, at denne kritik har rødder i selvsamme tradition, som den kritiserer. Vi vil også løbende diskutere de oversættelsesproblemer, som filosofien og videnskaben støder på i deres udveksling mellem nationale sprog og traditioner.

Engelsk titel

Interdisciplinary Elective Subject, topic 5: Europæisk tænkning i det 20. århundrede: Subjekt, sprog, litteratur

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at give den studerende den nødvendige støtte til at tilegne sig et undertiden vanskeligt men også rigt pensum. Dette vil være tilgængeligt både på originalsproget og i dansk oversættelse. Forløbet er opdelt i en ugentlig forelæsning og et ugentligt seminar, begge af tre timers varighed. Undervisningssproget er dansk.
Forelæsningerne introducerer til pensum, dets historiske kontekst og dets videre perspektiver, herunder eksempler på dets anvendelse i litterær, kulturel og historisk forskning. Ofte byder forelæsningerne på besøg af gæsteforelæsere fra både KU og udefra.
Seminarerne går i dybden med pensum gennem nærlæsning, gruppearbejde, oplæg og diskussion. Her opøver de studerende evnen til at tilegne sig og formidle vanskeligt stof. Vi giver os tid til at læse teksterne grundigt, samt forstå og forholde os kritisk til argumentationen og til de politiske og videnskabsteoretiske implikationer. Vi drager nytte af holdets samlede sprogkundskaber til at drøfte tekstens originale ordlyd og de oversættelsesproblemer, der måtte melde sig.

Repræsentative eksempler på det tyvende århundredes idehistoriske hovedstrømninger, herunder strukturalisme, psykoanalyse, kritisk teori, talehandlingsteori m.m. Vægten ligger på primærtekster, som vi nærlæser. Alle tekster vil være tilgængelige på originalsproget og i dansk oversættelse. En række støttende sekundærtekster vil også blive angivet.

 

Tekstmateriale (med forbehold for ændringer):

F. de Saussure: Forelæsninger i almen lingvistik (uddrag)

S. Freud: Lille Hans

W. Benjamin: Kunstværket i dets tekniske reproducerbarheds tidsalder

T.W. Adorno: Essayet som form

M. Heidegger: Et brev om humanismen

H. Arendt: Menneskets vilkår (uddrag)

L. Wittgenstein: Filosofiske undersøgelser (uddrag)

J.L. Austin: Ord der virker

R. Barthes: Mytologier (uddrag); Forfatterens død

M. Foucault: Talens forfatning; Hvad er en forfatter?

G. Deleuze: Proust og tegnene (uddrag)

J. Derrida: Arkivfeber

J. Butler: Kønsballade (uddrag)

G. Agamben: Det kommende fællesskab (uddrag)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • Total
  • 409,5