Tværfagligt valgfag, emne 5: Europæisk tænkning i det 20. århundrede: Subjekt, sprog, litteratur

Kursusindhold

Kurset giver kendskab til en række væsentlige strømninger i det tyvende århundredes europæiske tænkning. De franske, tyske og angelsaksiske traditioner, deres indbyrdes udveksling og deres modtagelse uden for Europa behandles med særligt henblik på, hvordan subjektets, sprogets og litteraturens status gradvist udfordres, sammenvæves og omdannes. Faget fokuserer på klassiske tekster, deres historiske kontekst og deres videnskabsteoretiske og metodologiske anvendelighed i f.eks. et bachelorprojekt.

Undervejs vil vi drøfte, med hvilken ret man kan tale om en samlet europæisk tradition, og hvilken fremtid, der i denne forstand er for Europa. Vi vil være opmærksomme på kritikken af den europæiske tradition som nationalistisk, eurocentrisk, sexistisk og scientistisk, og overveje hvilken betydning det har, at denne kritik har rødder i selvsamme tradition, som den kritiserer. Vi vil også løbende diskutere de oversættelsesproblemer, som filosofien og videnskaben støder på i udvekslingen mellem nationale sprog og traditioner.

Engelsk titel

Interdisciplinary Elective Subject, topic 5: Europæisk tænkning i det 20. århundrede: Subjekt, sprog, litteratur

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at give den studerende den nødvendige støtte til at tilegne sig et undertiden vanskeligt, men også rigt pensum.
Forløbet er opdelt i en ugentlig forelæsning og et ugentligt seminar, begge af tre timers varighed. Forelæsningerne introducerer til pensum, dets historiske kontekst og dets videre perspektiver, herunder eksempler på dets anvendelse i litterær, kulturel og historisk forskning. Ofte byder forelæsningerne på besøg af gæsteforelæsere fra både KU og udefra.
Seminarerne går i dybden med pensum gennem nærlæsning, gruppearbejde, oplæg og diskussion. Her opøver de studerende evnen til at tilegne sig og formidle kompliceret stof. Vi giver os tid til sammen at læse teksterne grundigt, og forholder os kritisk til deres politiske og videnskabsteoretiske implikationer. Vi vil drage nytte af holdets samlede sprogkundskaber til at se på tekstens originale ordlyd og overveje de oversættelsesproblemer, der måtte melde sig. Undervisningssproget er dansk.

Repræsentative eksempler på det tyvende århundredes idehistoriske hovedstrømninger, herunder strukturalisme, psykoanalyse, kritisk teori, talehandlingsteori m.m. Vi fokuserer på primærtekster. Disse vil være tilgængelige på originalsproget og i dansk oversættelse. En række støttende sekundærtekster vil være tilgængelige.

 

Tekstmateriale (med forbehold for ændringer):

F. de Saussure: Forelæsninger i almen lingvistik (uddrag)

S. Freud: Lille Hans

W. Benjamin: Oversætterens opgave, Kunstværket i dets tekniske reproducerbarheds tidsalder

T.W. Adorno: Negativ dialektik (uddrag), Essayet som form

M. Heidegger: Et brev om humanismen

H. Arendt: Totalitarismens oprindelse (uddrag), Menneskets vilkår (uddrag)

L. Wittgenstein: Filosofiske undersøgelser (uddrag)

J.L. Austin: Ord der virker

R. Barthes: Mytologier (uddrag), Forfatterens død

M. Foucault: Ordene og tingene (uddrag), Hvad er en forfatter?

G. Deleuze: Proust og tegnene

J. Derrida: Arkivfeber

J. Butler: Kønsballade (uddrag), Kroppe af betydning (uddrag)

G. Agamben: Det kommende fællesskab

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEGRBTV05U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kristian Olesen Toft   (5-747d786f7d49717e7637747e376d74)
Underviser

Kristian Olesen Toft (tysk/fransk)
Carsten Meiner (fransk)
Christian Benne (tysk)

Gemt den 17-11-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students