Aflyst ETN Kulturarv - Politik, digitalitet og erindring

Kursusindhold

Kurset Kulturarv giver dig som studerende et enestående indblik i, hvordan vi i dag kæmper om, investerer i og arbejder med forvaltningen af kulturarven.

Kulturarv er både håndgribelig og diffus, både materiel og immateriel, både fysisk og digital, både en fælles ejendom og reserveret udvalgte grupper. Kulturarv er både fælles erindringer og omstridte eller ubekvemme fortider, kulturarv bruges og misbruges.

Kurset Kulturarv belyser dette spændende felt ud fra en række sigtelinjer i spektret mellem politik, digitalitet og erindring. Kurset giver dig viden om hovedlinjerne indenfor politik og lovgivning på området (herunder blandt andet fortidsmindeforvaltning og kulturarvsmanagement), kendskab til især arkiv- og museumsområdernes måde at organisere viden om kulturarv på, kendskab til kulturarvsformidling (med fokus på brugere, deltagelse, samskabelse og anvendelse af digitale formidlingsformer) samt kendskab til kulturarvens rolle i turisme og identitetspolitik.

Engelsk titel

ETN Cultural Heritage - Politics, digitality and memory

Målbeskrivelse

På kurset vil du opnå den nyeste viden om:

· Hovedlinjerne inden for national og international kulturarvspolitik og lovgivning

· Arkiv, bibliotek og museers kulturarvsforvaltning

· Analog og digital kulturarvsformidling

· Kulturarvsturisme og identitetspolitik

Kurset er baseret på et tværfagligt samarbejde mellem Institut for Informationsvidenskab, Institut for Kunst og Kultur og Saxo-Instituttet, og der medvirker undervisere fra fag som historie, arkæologi, etnologi, kunsthistorie, områdestudier, informationsvidenskab mv. Det løber over 14 uger og er sammensat af forelæsninger, workshops og ekskursioner, og du vil som studerende møde nogle af Det Humanistiske Fakultets førende forskere inden for kulturarvsområdet

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 200
  • Ekskursioner
  • 100
  • Projektarbejde
  • 112,5
  • Total
  • 412,5