ETN Etnologiske analysestrategier (KA)

Kursusindhold

Kurset vil give indblik i kulturteoretiske overvejelsers analytiske implikationer. I relation til Etnologisk kultur- og videnskabsteori vil fokus her være på de analytiske aspekter af kulturteorierne, sådan som de bliver udfoldet i en konkret forskningssammenhæng. Undervisningen vil basere sig på de studerendes aktive deltagelse, så de analytiske kompetencer skærpes i grundige læsninger, holdets egne eksempelstudier og fremlæggelser af udvalgte studier opfulgt af fælles diskussioner. Holdet vil desuden udforme egne kulturanalyser på baggrund af udleveret etnografisk materiale.

Engelsk titel

Strategies for Ethnological Analysis

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv
inddragelse af de studerende. Dette vil f.eks. ske gennem studenteroplæg,
gruppearbejde m.m.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0