ETN Etnologisk projektorienteret forløb

Kursusindhold

Modulet består af vejledning til deltagernes ophold i en virksomhed/organisation. Læs mere om, hvordan du finder et praktiksted, indgår aftale med det, hvor meget du skal/kan arbejde, hvad kravene til eksamen er, osv på:

Studerende på BA-niveau: https://kunet.ku.dk/studie/etnologi-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Projektorienteret%20forl%C3%B8b%20(praktik)&topicId=406cd836-55d1-4073-9b68-d0b133ec0cc6#406cd836-55d1-4073-9b68-d0b133ec0cc6

Vejledningen består af ca 3 seminarer, hvor vi behandler de udfordringer, deltagerne møder undervejs; i praktikopholdet eller med at skrives den afsluttende rapport. Seminarerne giver således inspiration, vejledning og stof til disse rapporter.

Vær opmærksom på, at der skal indgås en kontrakt mellem praktiksted, universitet og studerende inden forløbet begynder (se ovenstående link). Derudover skal du også have en projektbeskrivelse godkendt af underviser.

Engelsk titel

Internship - ethnological workexperience

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Et seminar og vejledning.

For at følge dette studieelement, skal man enten være etnologistuderende, eller tage de øvrige 30 ECTS som tilvalg på etnologi.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0