ETN Kulturvidenskabelige forskningsretninger B

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til teoris betydning for studiet af kulturelle former i varierende samfundsmæssige sammenhænge. Kurset introducerer til teoretiske traditioner, strategier og begreber, herunder en orientering om etnologis egne forskningstraditioner. Undervisningen tager udgangspunkt i den europæiske etnologi, men de temaer, begreber og teoretiske traditioner, de studerende vil stifte bekendtskab med i både læsestof og til forelæsninger, har paralleller i andre kulturvidenskabelige discipliner.

Engelsk titel

ETN Cultural research traditions B

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Forelæsninger og seminarer

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEEB00551U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Astrid Pernille Jespersen   (3-677670466e7b7334717b346a71)
Gemt den 23-11-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students