ETN Kulturelle processer i Europa

Kursusindhold

Det er undervisningens formål at bibringe de studerende kendskab til Europas kulturelle særpræg, europæiske variationer og kulturforskelle samt til de centrale perspektiver, Europa er blevet anskuet ud fra gennem historien samt at forstå de historiske forudsætninger for Europa som fænomen og geografisk realitet. Således vil Europa blive anskuet både idéhistorisk og etnografisk. Centrale temaer vil være den europæiske selvudforskning i mødet med "de andre" og de kulturelle processer, der har formet europæerne, såsom oplysning, romantik, grænsedragninger, migration, musealisering, nationalisering, regionalisering og globalisering. Både fællestrækkene og mangfoldigheden vil blive tematiseret, men snarere end at opnå en encyklopædisk viden om Europa er hensigten at forstå de kulturelle processer. 
Der er planlagt en fælles ekskursion for holdet  (6-7 dage i alt). Der skal påregnes egenbetaling.

Engelsk titel

ETN Cultural processes in Europe

Forelæsninger, seminar og diskussion.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEEB00171U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
  • Marie Sandberg   (8-7563706664677469426a776f306d7730666d)
  • Marlene Paulin Kristensen   (6-7c7f8344454b527a877f407d8740767d)
Gemt den 17-01-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students