ETN Kulturanalyse

Kursusindhold

Kurset er en indføring i et af de vigtigste arbejdsredskaber for etnologer nemlig kulturanalyser. Kurset vil have fokus på de forskellige ressourcer, der indgår i kulturanalyser og på hvordan kulturanalyser tilrettelægges, udføres og formidles. Kurset vil bestå af 1. introduktion til kulturanalyse som forsknings- og etnologisk arbejdspraksis; 2. Læsning og diskussion af et udvalg af aktuelle kulturanalyser; 3. Udarbejdelse af egne analyser af empirisk materiale på baggrund af foretaget feltarbejde. Undervisningen vil være en blanding af oplæg, studenterfremlæggelser, feltarbejde og gruppearbejder.

Engelsk titel

Cultural studies

Uddannelse

Europæisk etnologi

Holdundervisning og øvelser.

Litteraturen til kurset vil blive oplyst via læseplan, men det kan anbefales at anskaffe følgende bøger:

Damsholt, Simonsen og Mordhorst (2009): Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse, Aarhus Universitetsforlag

Christensen, Jespersen, Mellemgaard og Sandberg (2017): Kultur som praksis. Etnologiske perspektiver på individualitet og fællesskab, kultur og historie, Hans Reitzels Forlag

Ehn og Löfgren (2006): Kulturanalyser, Forlaget Klim

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0