ETN Etnologisk teori og metode B

Kursusindhold

Kurset består af to dele:

Etnologisk metode B.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fælles emne, som de studerende arbejder med i grupper, som selvstændigt tilrettelægger indsamling af historisk og nutidigt materiale. De studerende trænes i at udarbejde problemformulering, i at vurdere forskelligt materiales relevans og i at overskue centrale metodiske problemstillinger, som undersøgelserne rejser. Bearbejdelsen af materiale munder ud i kulturanalyser, hvor de metodiske overvejelser er i centrum. Denne del af kurset bestås ved aktiv undervisningsdeltagelse, der desuden er forudsætning for at gå til eksamen i kursets teoretiske del.. 

Etnologisk teori B.

Kurset behandler væsentlige nyere tilgange til samfund og kultur og giver grundlæggende kendskab til etnologiens (og tilgrænsende fags) faghistorie og teoretiske problemfelter. Gennem nedslag i forskningsretninger, der har præget de seneste årtiers etnologi, indfører kurset de studerende i nogle af tidens kulturteoretiske grunddiskussioner. Undervisningen består af en forelæsningsrække og tilknyttede seminarer.

Engelsk titel

ETN Ethnological theory and methodology

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, ekskursioner, klyngevejledning

På metodedelen af kurset består undervisningsmaterialet af et kompendium samt følgende grundbog:

Bundgaard, Helle, Hanne Overgaard Mogensen og Cecilie Rubow (red.)

2020. Antropologiske projekter. En grundbog. Samfundslitteratur.

På teoridelen af kurset er materialet et kompendium og bogen: K. Hastrup (red.): Klassiske og moderne antropologiske tænkere, Hans Reitzel, 2020

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 0
 • Total
 • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HEEB00141U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Nina Grønlykke Mollerup   (6-726d72656b71446c7971326f7932686f)
  Metode
 • Michael Christian Andersen   (5-706c666471436b7870316e7831676e)
  Teori
Gemt den 01-07-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students