ETN Danmark i Europa A

Kursusindhold

Kurset giver et grundlæggende kendskab til forskelle i samfundsformer og levevis i Danmark, med udblik til Europa, inden for de sidste 3-400 år. Kurset behandler dermed kulturel variation og forandring på tværs af tid, rum og socialt miljø, herunder de forskellige livsformers karakteristika og relationer til hinanden, ligesom det er en del af undervisningen, at den studerende lærer at formidle denne viden mundtligt. Tematisk omhandler kurset de feudalt dominerede standssamfunds såvel som de moderne samfunds opbygning og udformning.

Undervisningen er bygget op omkring en række forskellige temaer, som vi undersøger fra forskellige perspektiver.  Modulet giver såvel empirisk viden som indblik i kulturanalysen. Dette kombineres med kronologiske overblik, som skal give deltagerne en sikker fornemmelse af kulturel forandring over tid.

Engelsk titel

Denmark in Europe A

Uddannelse

Europæisk etnologi

Holdundervisning og ekskursioner.
Arbejdsbelastningen i kurset ligger først og fremmest i at sætte sig godt ind i materialet, dvs. kompendiets tekster mm., og i at få overblik over denne viden. Deltagerne skal dog også regne med at bruge tid på at forberede oplæg i læsegrupperne, ligesom der vil være små øvelser undervejs, der skal laves i grupper eller individuelt. Derudover skal vi også i løbet af semestret på et par ekskursioner i Københavnsområdet.

Undervisningsmaterialet består af et kompendium.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0