ÅU MASTER: Andetsprogspædagogik

Kursusindhold

Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis samt med teorier om andetsprogstilegnelse og deres implikationer for andetsprogsudvikling og andetsprogsundervisning. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

 

Undervisningen på Andetsprogspædagogik vil køre efter en 50/50-model, hvor halvdelen af undervisningsgangene vil foregå fysisk på Campus, og den anden halvdel vil foregå online.

Engelsk titel

Second Language Teaching

Uddannelse

Dansk som andetsprog, Master

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Åbent Universitet

Dansk som andetsprog, masteruddannelse 2021-ordningen
 

Studieordningen findes her. ​

Holdundervisning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDVÅ05031U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

8600 kr.

Skemagruppe
Udenfor skemastruktur
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marta Kirilova   (3-7c7a784f77847c3d7a843d737a)
Gemt den 15-12-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students