ÅU MASTER: Andetsprogspædagogik (Forår 2022)

Kursusindhold

Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis samt med teorier om andetsprogstilegnelse og deres implikationer for andetsprogsudvikling og andetsprogsundervisning. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

Engelsk titel

Second Language Teaching

Uddannelse

Dansk som andetsprog, Master

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Åbent Universitet

Dansk som andetsprog, masteruddannelse 2019-ordningen
Dansk som andetsprog, masteruddannelse 2010-ordningen

 

Studieordningerne findes her. ​

Holdundervisning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5