ÅU DAV; Kultur og sprog

Kursusindhold

Målet med kurset er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i moderne kulturteori og i relationen mellem sprog, kultur og identitet forminoritetsgrupper og majoritet på samfundsplan og i undervisningssituationer samt udvikler redskaber til at inddrage og analysere kulturmøder og interkulturelle kommunikationssituationer.

Efter gennemført kursus kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag:

 • demonstrere overblik over og indsigt i moderne kulturteorier og sprogvidenskabelige teorier i relation til kulturmøder og samspillet mellem sprog, kultur og identitet på mikro- og makroniveau. 
 • analysere, vurdere og diskutere kulturteorier og sprogvidenskabelige teorier i relation til interkulturel kommunikation. 
 • analysere, vurdere og diskutere curriculum, for så vidt angår minoritetsspørgsmål og andetsprogsundervisning.


Undervisningen på Kultur og sprog i efterårssemestret 2021 vil køre efter en 50/50-model, hvor halvdelen af undervisningsgangene vil foregå fysisk på Campus, og den anden halvdel vil foregå online.  

Engelsk titel

Culture and language

Uddannelse

Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog (DAV-uddannelsen)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Åbent Universitet:
Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, 2019-ordningen

Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge,
2008-ordningen

Se studieordningerne her.

Holdundervisning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
A) Fri hjemmeopgave
B) Afsluttende projekt
Censurform
Ekstern censur

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 157,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDVÅ04233U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

8600 kr.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marta Kirilova   (3-706e6c436b7870316e7831676e)
Gemt den 27-05-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students