DAN; Mediekultur og mediebrug: Digital deltagelse - mellem leg og konspirationsteorier

Kursusindhold

Digital deltagelse fylder mere og mere i samtidens mediekultur og i vores daglige mediebrug. Sociale medier og deres digitale brugspotentialer giver særligt gode forudsætninger for både det fjollede og legende og det grænseoverskridende og intense. Miguel Sicart argumenterer for at legen er den dominerende udtryksform i den vestlige verden og at teknologi og digital kultur spiller en særlig rolle for legens muligheder. Dette kursus belyser digitale deltagelse når det mest er for sjov og samtidig hvad der sker når leg bliver til alvor.   

 

På internettet leger vi med sproget ved at benytte os af gifs, emojis og ascii-art til at gengive paralingvistiske ’cues’ og kropsliggøre vores kommunikation med andre. Og vi etablerer legeregler, der både udspringer fra det fællesskab legen finder sted i og af de affordances som sociale medieplatforme byder på. Som brugere af sociale medieplatforme engagerer vi os i legepraksisser fordi de tillader os at fordybe os i legestemninger der er fjollede, finurlige, skæve, opsigtsvækkende og opslugende osv. 

 

Dette kursus fokuserer således primært på uformelle og hverdagslige praksisser i aktuel mediebrug og analyserer nogle af de centrale tendenser, der tegner samtidens mediekultur indenfor sproglege, legeregler og legestemninger. På dette kursus undersøges hvordan den digitale mediekultur inviterer til legende praksisser, så som LARPing (Live Action Role Playing), fanfiktion og hashtag games.

 

Indimellem tager legen en drejning og får en mere seriøs karakter. Her er legen ikke længere konsekvensløs og fjollet, men udvikler sig til konspirationsteorier, trolling og doxxing. Selvom disse digitale praksisser kan være alvorlige, så trækker de på legens grundformer og kurset belyser hvordan vi kan forstå bevægelser som QAnon og Flat Earthers med udgangspunkt i teorier om legende praksisser i den digitale mediekultur.  

 

På dette kursus undersøges hvordan legen udfolder sig indenfor forskellige typer af digitale fællesskaber. Digital deltagelse analyseres med udgangspunkt i konkrete eksempler på sociale mediepraksisser så som posts, memes, gifs, videoer, chatforums (osv.) på en række platforme så som TikTok, Tumblr, reddit, Twitter, Facebook og 4chan.

Engelsk titel

Media Culture and Media Use: Digital Participation – between play and conspiracy theories

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • digital deltagelses mediepraksisser og mediebrug og hvordan de indgår i digital mediekultur
 • centrale dele af digital deltagelses begreber, teorier og metoder
 • digital deltagelses historiske dimensioner

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for digital deltagelse på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for digital deltagelseskulturs teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende digital deltagelsesteoriers analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere digital deltagelse i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for digital deltagelse selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • digital deltagelses mediepraksisser og mediebrug og hvordan de indgår i digital mediekultur
 • relevante teorier og metoder om digital deltagelse.

 

Færdigheder i at:

 • anvende digital deltagelses videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for digital deltagelse
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • analysere digital deltagelses mediepraksisser og placere dem i konteksten af digital mediekultur
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Aktiv undervisningsdeltagelse i dialogbaseret undervisning og i form af individuelle oplæg og gruppearbejde/workshops.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0049FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Line Nybro Petersen   (6-6974793c3e3a476f7c7435727c356b72)
Gemt den 23-03-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students