DAN; Projektorienteret forløb på KA-niveau

Kursusindhold

Det projektorienterede forløb er for dig, der gerne vil tilegne dig kompetencer og erfaringer fra arbejdslivet og lære at omsætte din viden fra uddannelsen i praksis – uanset hvor du vil dygtiggøre dig i praktik indenfor det danskfaglige felt. Det særlige ved dette forløb er netop koblingen af universitetsundervisning og praktik i en organisation – dvs. en kobling af teori og praksis.

Et projektorienteret forløb under din studietid er et stærkt redskab til at få erfaring, ny viden og kontakter til arbejdsmarkedet. Det kan give nye perspektiver på din uddannelse, og gør dig mere bevidst om dine faglige styrker, kvaliteter og ønskede udviklingsmål. 

Samtidigt lærer du i forløbet en hel del om organisationslivet og –kulturens betydning for organisationer og virksomheder og måder at arbejde med egen rolle på. Dette er en stor fordel, når du som nyuddannet skal søge job, så du er bedre klædt på til dit første job.

Teorierne tilbyder begreber, som kan bruges til at analysere, kategorisere og diskutere erfaringer fra praksis. Samtidig kan praksis informere teorierne og give anledning til diskussion af teoriernes styrker og svagheder. Eksamensopgaven består i at demonstrere, at du er i stand til at koble teori og praksis, samt diskutere og reflektere over din praktik og læring baseret på relevant teori.

På den baggrund giver det projektorienterede forløb dig indhold til dit CV, og du bliver trænet i at sætte ord på dine kompetencer og erfaringer. I fællesvejledningen er det en fordel, at du deltager i diskussioner og refleksioner på et hold med andre studerende i praktik, så I kan sparre og lære af hinanden i forløbet.

Tiden på praktikstedet udgør 200-300 timer, så du ud af de i alt 420 timer i forløbet har 120-220 timer allokeret til at deltage i fællesvejledningen og skrive praktikopgave. Det er samlet set 15 ECTS point, så du ved siden af kan følge et andet kursus.
 

Engelsk titel

Academic Internship at MA Level

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

KA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 20
 • Vejledning
 • 3
 • Total
 • 23

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0021FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marta Karolina Olsen   (20-7367787a673471677875726f7467347572796b74466e7b7334717b346a71)
Gemt den 12-10-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students