DAN; Dansk som andetsprog: Elevsprogsbeskrivelse

Kursusindhold

Kurset giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Undervisningen på Kultur og sprog i efterårssemestret 2021 vil køre efter en 50/50-model, hvor halvdelen af undervisningsgangene vil foregå fysisk på Campus, og den anden halvdel vil foregå online.  

Engelsk titel

Learner Language Analysis

Uddannelse

Dansk, Dansk som andet- og fremmedsprog (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • det danske sprogsystem gennem inddragelse af såvel sprogtypologiske vinkler som sociolingvistiske begreber, herunder sprogbrug, sprogsamfund og sprognorm,
 • videnskabelige problemstillinger inden for fagområdet dansk som andet- og fremmedsprog,
 • terminologi og videnskabsteoretiske paradigmer knyttet til kursets emne.


Færdigheder i at

 • analysere og forklare sproglige træk i dansk som andet- og fremmed-sprog i tale og skrift,
 • anvende relevante sprogvidenskabelige redskaber til at beskrive og forklare dansk som andet- og fremmedsprog talt eller skrevet af såvel voksne som unge tosprogede eller indlærere,
 • anvende faglig terminologi præist og relevant i sproglige analyser.


Kompetencer i at

 • udvælge og anvende metoder og redskaber til analyse af talt og skrevet dansk sprog produceret af indlærere på selvstændig og systematisk vis,
 • anvende grundlæggende lingvistiske, tekstlingvistiske og sociolingvistiske begreber.


kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • det danske sprogsystem gennem inddragelse af sprogtypologiske vinkler,
 • dansk sprogbrug i sociolingvistisk belysning.


Færdigheder i at

 • analysere og forklare sproglige træk i dansk som andet- og fremmed-sprog i tale og skrift,
 • anvende relevante sprogvidenskabelige redskaber til at beskrive og forklare dansk som andet- og fremmedsprog talt eller skrevet af såvel voksne som unge tosprogede eller indlærere.


Kompetencer i at

 • udvælge og anvende metoder til analyse af dansk talt og anvendt sprog på selvstændig og systematisk vis,
 • anvende grundlæggende lingvistiske, tekstlingvistiske og sociolingvistiske


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:


Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2015-ordningen
 

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2020-ordningen
 

BA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2020-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 39
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 163,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0010EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martha Sif Karrebæk   (6-6f6374766a63426a776f306d7730666d)
Gemt den 17-09-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students