DAN; Dansk som andetsprog: Andetsprogstilegnelse

Kursusindhold

Målet med kurset er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i centrale teorier om andetsprogstilegnelse samt bliver i stand til at diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen, herunder indsigt i tilegnelsesspørgsmål i forbindelse med alfabetisering. Der arbejdes med analyser af sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

 

Undervisningen på Andetsprogstilegnelse i forårssemestret 2021 vil køre efter en 50/50-model, hvor halvdelen af undervisningsgangene vil foregå fysisk på Campus, og den anden halvdel vil foregå online.

Engelsk titel

Second Language Learning Theories

Uddannelse

Dansk, Dansk som andet- og fremmedsprog

Målbeskrivelse

Faglige mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • centrale teorier om andet- og fremmedsprogstilegnelse,
 • fagets videnskabsteoretiske historie samt dets sammenhæng med tilgrænsende fagområder,
 • videnskabelige problemstillinger inden for fagområdet dansk som andet- og fremmedsprog,
 • terminologi og videnskabsteoretiske paradigmer knyttet til kursets emne.


Færdigheder i at

 • analysere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv,
 • analysere sprogsyn, indlærersyn og tilegnelsessyn i faglige tekster med henblik på autentiske sammenhænge, hvor dansk som andet- og fremmedsprog indgår,
 • anvende faglig terminologi præcist og relevant i sproglige analyser.


Kompetencer i at

 • vurdere tilegnelsesteoriers anvendelighed, rækkevidde og relevans i forhold til konkrete eksempler på forskellige aspekter (morfologi, syntaks, leksikon, udtale, pragmatik) af dansk talt eller skrevet som andet- og fremmedsprog,
 • vurdere og diskutere tilegnelsesteori og -modeller på kvalificeret akademisk niveau,
 • planlægge og udføre mindre, empiriske undersøgelser.


Faglige mål for BA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • centrale teorier om andet- og fremmedsprogstilegnelse,
 • fagets videnskabsteoretiske historie samt dets sammenhæng med tilgrænsende fagområder.


Færdigheder i at

 • analysere sprogsyn, indlærersyn og tilegnelsessyn i faglige tekster,
 • analysere konkrete eksempler på brug af dansk talt eller skrevet som andet- og fremmedsprog eller et konkret undervisningsmateriale med udgangspunkt i en teoretisk problemstilling.


Kompetencer i at

 • vurdere tilegnelsesteoriers anvendelighed, rækkevidde og relevans i forhold til konkrete eksempler på forskellige aspekter (morfologi, syntaks, leksikon, udtale, pragmatik) af dansk talt eller skrevet som andet- og fremmedsprog,
 • vurdere og diskutere tilegnelsesteori og -modeller på kvalificeret akademisk niveau,
 • planlægge og udføre mindre empiriske undersøgelser.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:


Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2015-ordningen
 

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2020-ordningen
 

BA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2020-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0008FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martha Sif Karrebæk   (6-706475776b64436b7870316e7831676e)
Gemt den 08-12-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students