DAN; Valgfag 5: Udvekslinger og synergier mellem fin- og populærkultur

Kursusindhold

Finkulturen og populærkulturen har i moderniteten haft et til tider anstrengt forhold til hinanden. Finkulturens folk har dømt populærkulturen ude og opfattet den som skadelig, fordummende eller i visse tilfælde samfundsnedbrydende. Omvendt er finkulturen blevet opfattet som snobbet, elitær og uforståelig. Men anskuer man det 20. og 21. århundredes kulturhistorie, er det interessant, i hvor høj grad de to kulturer har befrugtet og inspireret hinanden i en stadig vekselvirkning. Moderne kunst og finkultur har lånt og adopteret udtryk og genrer fra populærkulturen, mens populærkulturen sultent har skævet til kunstens og finkulturens magi og prestige. Kontakten mellem de to hænger tæt sammen med udviklingen af de moderne massemedier, som har eksponeret et stadig større publikum for kulturelle produkter. Mange har med større eller mindre held forsøgt at udbrede den ’rigtige’ kultur til de ’udannede’. Det er fx sket ved forskellige kunststøtteordninger, biblioteker og – for radio og tv’s vedkommende – ved public service-tiltag.

På dette kursus skal vi arbejde analytisk, teoretisk og kreativt med sondringen mellem populærkultur og finkultur – og hermed beslægtede begreber som kitsch, kulturindustri, subkultur og ’den altædende kulturforbruger’ m.m.

Kursets empiriske genstand vil bestå af en broget palet af både danske litterære tekster, film og tv-serier, plakater, tegneserier og rock- og popmusik. Den teoretiske og analytiske tilgang vil ligeledes være tværfaglig og bestå i kombination af metoder fra moderne medie- og kulturteori og sociologi m.m.

På kurset undersøger vi forholdet mellem fin- og populærkulturen i de sidste omkring 100 år og fokuserer på de udvekslinger mellem dem, der i høj grad også har fundet sted. Og vi stiller spørgsmålet: Er forskellen mellem fin- og populærkultur under afvikling.

Den teoretiske og analytiske tilgang vil ligeledes være tværfaglig og bestå i kombination af metoder fra moderne medie- og kulturteori og sociologi m.m. I kursets pensum vil indgå teoretiske tekster af bl.a. Clement Greenberg, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Kirsten Drotner, Stuart Hall, Pierre Bourdieu, Hans Hertel, Andreas Huyssen, John Storey, Susan Sontag, Friedrich Kittler og Mike Savage.

Engelsk titel

Media theory and methods: Exchanges and synergies between popular and high culture

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Samspillet og synergierne mellem populær- og finkultur i det 20. og 21. århundrede i dansk og international sammenhæng
 • Centrale teorier og begreber inden for moderne kultur- og medieteori og sociologi

 

Færdigheder i at:

 • karakterisere, analysere og reflektere over samspillet og synergien mellem finkultur og populærkultur under inddragelse af relevante begreber
 • tilrettelægge og gennemføre et systematisk selvstændigt studium af udvalgte værker eller kulturprodukter og fremstille selvstændige iagttagelser og argumenterede refleksioner velstruktureret og vederhæftigt.

 

Kompetencer i at:

 • tilegne sig den terminologi og de videnskabelige arbejdsområder, der knytter sig til studiet af populær- og finkultur
 • tage kritisk stilling til centrale teoretiske og metodiske positioner inden for moderne kultur- og medieteori og sociologi


Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Forelæsninger, gruppearbejder og -oplæg, holdundervisning

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAB0041FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Torben Jelsbak   (8-786e69707766656f446c7971326f7932686f)
 • Palle Schantz Lauridsen   (7-76666b6471777d436b7870316e7831676e)
Gemt den 14-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students