DAN; Valgfag 4: København fra bosted til mødested. Modernitet og mangfoldighed

Kursusindhold

På dette kursus skal vi arbejde tværfagligt med betydningen af København som sted og som levet og sanset erfaring – sådan som den kommer til udtryk i sprog og lyde, byrum og bygningsværker, litteratur, sange og film. 

 

København har gennem de seneste 500 år været det urbane centrum i Danmark og som sådan har byen haft en mangfoldighed af forskellige funktioner og betydninger: som fæstning og residensby for konge og statsadministration; som handels- og arbejdsplads; som social smeltedigel og kontaktzone for forskellige samfundsklasser, sprog og kulturer; som turistmål; og som kulisse for historiske begivenheder, politiske omvæltninger og stormfulde forelskelser. København er det alt sammen, og byens geografi af steder, gader, pladser og bygninger emmer af erindringer og spor af det liv som har gjort byen til det den er.

 

Vi skal analysere hvordan København er blevet sat i scene hos forfattere som H.C. Andersen, Johannes V. Jensen, Henrik Pontoppidan, Herman Bang, Emil Bønnelycke, Tove Ditlevsen, Dan Turèll og Morten Pape, og vi skal lytte til, hvordan nutidens mangfoldige København kommer til orde i sang- og raptekster af Natasja, Ulige Numre, Raske Penge, Jokeren, Sivas, Isam B. m.fl.

 

Sproget i København i det 20. århundrede afspejler tidens klassesamfund med et højsocialt, borgerligt københavnsk og et lavsocialt arbejderkøbenhavnsk. Vi skal lytte til eksempler på forskellige slags sprog fra perioden, f.eks. talt af arbejdere på Christianshavn og fruer på Østerbro, men vi skal også stifte bekendtskab med den særlige Amagerdialekt, som i dag er uddød. Vi skal derudover undersøge, hvordan nutidens mangfoldige København manifesterer sig sprogligt, f.eks. i multietnisk ungdomssprog.

 

Det teoretiske grundlag for kurset er den moderne stedteori eller kulturgeografi som interesserer sig for, hvordan steder opstår og opnår betydning i sammenhæng med menneskers liv og historie. Dette teoretiske udgangspunkt kombineres med sociolingvistiske og kultursociologiske teorier om sprogforandring som udtryk for social forandring og mobilitet.

 

Arbejdsformerne på kurset vil udgøres af en broget buket af aktiviteter, forelæsninger, studenteroplæg, byvandringer og feltarbejde i byrummet samt besøg på Københavns Museum og andre relevante udstillinger.  

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Københavns rolle for dansk litteratur og sprog
 • Teori om sted og stedets betydning for kultur, identitet og erfaringer.

 

Færdigheder i at:

 • Arbejde tværfagligt med et emne, dvs. inddrage relevante metoder og perspektiver fra forskellige fagtraditioner til belysning af et afgrænset emne.
 • Karakterisere og analysere det københavnske byrums historiske udvikling i relation til begreber som modernisering, urbanisering, migration og gentrificering
 • Analysere stedets betydning og funktion i litterære tekster
 • Analysere skiftende tiders kulturelle repræsentationer af København i relation til begreber som kollektiv erindring og national identitet

 

Kompetencer i at:

 • Have tilegnet sig teoretisk viden om stedsbegrebet og dets anvendelse i litterær og sproglig analyse
 • Have kendskab til metoder til analyse af sproglig variation
 • Have udviklet kritisk sans i analysen af sproglig variation
 • formidle forskningsbaseret viden om kursets emne

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en blanding af forelæsning, oplæg og gruppearbejde, samt udflugter, besøg på Københavns Museum, byvandring m.m.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAB0040FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Torben Jelsbak   (8-766c676e7564636d426a776f306d7730666d)
 • Pia Quist   (3-73746d436b7870316e7831676e)
Gemt den 15-03-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students