DAN; Kommunikation: Formidling

Kursusindhold

Det er fundamentalt vigtigt for alle, som arbejder professionelt med kommunikation, at kunne formidle og producere kommunikationsprodukter, der fungerer efter hensigten – fx skrive godt i en række forskellige professionelle genrer. For den professionelle kommunikatør er det typisk også afgørende at kunne hjælpe andre til at kunne dette. Disse to færdigheder opøver du ved at deltage på kurset Formidling. 

Kurset ’Formidling’ er for dig, der drømmer om at arbejde professionelt med kommunikation. På dette kursus opnår du detaljeret og tekstnær viden og færdigheder mhp. at kunne: 
 

 • analysere organisationers sprog og kommunikationsprodukter
 • analysere andres kommunikation og rådgive dem om, hvordan de skal bære sig ad for at gøre det bedre
 • og selv at skrive og tale godt i væsentlige genrer i en organisation

 

Kurset introducerer til en række emner som: sprog og stil, komposition og informationsstrukturer, image og troværdighed, den dagsordensættende proces, pressekontakt, kampagnestrategi og målgrupper.

I undervisningen arbejder vi med en lang række kommunikationsprodukter og genrer, fx formidlende tekster, pjecer, pressemeddelelser, mundtlige præsentationer, video, PowerPoint-præsentationer, hjemmesider, artikler og sociale medier.

Udover at læse en masse om disse typer af kommunikationsprodukter og forskellige genrer får du også selv konkrete erfaringer med at producere en lang række af disse ting i løbet af semestret. Derudover indgår også virksomhedsbesøg og oplæg fra eksterne fagfolk, som til dagligt arbejder med strategisk kommunikation, i semesterplanen.

Kurset Formidling har lidt overlap med KA-kurset Strategisk Kommunikation: Formidling er et generelt introduktionskursus til formidlingsgenrer i organisationen, mens man på Strategisk Kommunikation arbejder mere dybdegående med discipliner inden for strategisk kommunikation.

Underviser på kurset er Gitte Gravengaard. Hun har lang erfaring i at arbejde med strategisk kommunikation, formidling, journalistik og feedback.


Læs mere om tilvalget i Kommunikation.

Engelsk titel

Dissemination

Uddannelse

Dansk (tilvalg i kommunikation)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

Kommunikation, 2020-ordningen
 

Studieordningen findes her

Dette kursus kombinerer i høj grad teori og praksis. Derfor vil undervisningstimerne bestå af såvel oplæg fra underviser som fremlæggelser og diskussioner af deltageropgaver. Opgaverne spiller altså en vigtig rolle på dette kursus. Opgavernes indhold vil være forholdsvis præcist defineret af underviseren, ligesom rammerne for besvarelserne vil være meget målrettet mod lige netop den pågældende fase i kurset.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
- Tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningen.
- Aflevering og godkendelse af 3 semesteropgaver af et samlet omfang på 16-20 normalsider.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5