DAN; Litteraturhistorie

Kursusindhold

Litteraturhistorie introducerer dig til hovedlinjerne i dansk og nordisk litteraturhistorie og til samspillet med den historiske og kulturelle kontekst fra oldtiden til ca. 1870. Du lærer at analysere og perspektivere litteraturhistoriske nybrud og at reflektere over danskfagets litteraturhistorie ved at diskutere dets centrale begreber og se dem i en historisk sammenhæng.

 

Fællesforelæsning F22:

8. feb.        Johnny Kondrup: Oversigt over danske litteraturhistorier 1

15. feb.      Johnny Kondrup: Oversigt over danske litteraturhistorier 2

22. feb.      Erik Skyum Nielsen: Islændingesagaerne

1. mar.       Vibeke A. Pedersen: Folkeviser (HB)

8. mar.       Peter Zeeberg: Dansk litteratur på latin (HB)

15. mar.     Marita A. Nielsen: Reformationslitteratur (HB)        

22. mar.     Torben Jelsbak: 1600-tallets baroklitteratur

29. mar.     Erik Skyum-Nielsen: Brorson og pietismen

5. apr.        Jens Bjerring-Hansen: Borgerlig offentlighed i 1700-tallet

12. apr.      Påskeferie

19. apr.      Johnny Kondrup: Om udgavers betydning for litteraturlæsningen

26. apr.      Henrik Blicher: Følsomhedens former

3. maj.       Sophie Wennerscheid: Kierkegaard og 1800-tallets ’seksualmoral’

10. maj      Lasse Horne Kjældgaard: Den sene guldalder (JK)

17. maj      Krista Rasmussen: Pensumopgivelser, litteraturlister og henvisningspraksis (JK)

 

Engelsk titel

Literary History

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen

Studieordningen findes her

Holdundervisning og fællesforelæsning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5