DAN; Gymnasierettet BA-Sidefag og tilvalg: Grammatik og tekst

Kursusindhold

Grammatik og tekst fokuserer på sprogvidenskabens discipliner, dansk morfologi og syntaks, dansk skriftsprogsnorm og grundlæggende teorier inden for skriftlig og mundtlig fremstilling. Du lærer at analysere danske tekster grammatisk og retorisk og gøre rede for forskellige teksttypers opbygning og genremæssige karakteristika. Du opnår desuden kompetence i at forholde dig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele, og i at formulere dig præcist, nuanceret og genrebevidst på mundtligt såvel som skriftligt dansk.

 

Oversigt over fællesforelæsninger

Uge

Dato

Emne

Forelæser

36

6/9

Introduktion til sprogvidenskab

Jan Heegård Petersen

37

13/9

Introduktion til grammatik: Ordklasser og fleksion

Tanya Karoli Christensen

38

20/9

Orddannelse

Jan Heegård Petersen

39

27/9

Retorisk analyse og argumentation

Jacob Thøgersen

40

4/10

Introduktion til mundtlige og skriftlige genrer

Bettina Perregaard

41

11/9

Sætningsled og syntagmer

Tanya Karoli Christensen

42

 

Efterårsferie – Ingen undervisning

43

25/10

Retskrivning og sprogplanlægning

Thomas Hestbæk Andersen

44

1/11

Topologi

Tanya Karoli Christensen

45

8/11

Periodeanalyse, inkl. ledsætninger

Torben Juel Jensen

46

15/11

Grammatik og dansk retskrivningsnorm

Torben Juel Jensen

47

22/11

Tekstlingvistik

Bettina Perregaard

48

29/11

Kommunikationsteori

Dorthe Duncker

49

6/12

Sproglig stilistik

Jan Heegård Petersen

50

13/12

Opsamling: Grammatik og tekst

Jan Heegård Petersen

 

 

Engelsk titel

Grammar and Text

Uddannelse

Dansk (kurset kan både tages som BA-sidefag og som BA-tilvalg)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

BA-sidefag:

2019-ordningen
 

BA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAB0019EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Heegård Petersen   (5-7067746e76466e7b7334717b346a71)
Gemt den 08-07-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students