AUD; Fordybelseskursus B: IKT

Kursusindhold

Emner på kurset vil bl.a. være:

Teknik vs. pædagogik, logopædens rolle i forhold til IKT, hjælpemidlets indflydelse på kommunikation, overordnet gennemgang af de mest almindelige teknologier, redskaber til produktion af kommunikationsmaterialer samt implementering af IKT i daglig nær- og fjernkommunikation.

Engelsk titel

Afventer

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Målet er, at de studerende i forhold til deres uddannelsesniveau tilegner sig såvel teoretisk som praktisk viden om og forståelse for IKT hjælpemidlers funktion i den logopædiske praksis, såvel på børne- som på voksenområdet og kan indtænke hjælpemidlerne i den specialpædagogiske praksis.

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende:

 • Indtænke teknologier i forbindelse med kommunikationsvanskeligheder af forskellig karakter
 • Få et kendskab til såvel tekst- som symbolbaserede kommunikationsværktøjer
 • Vurdere muligheder for alternativ betjening
 • Vurdere omgivelsernes behov for støtte i forhold til en succesfuld implementering
 • Vejlede om opbygning og organisering af ordforråd i forskellige typer hjælpemidler
 • Udarbejde relevant materiale til symbolstøttet kommunikation, herunder redskaber som Talking Mats
 • Præsentere og diskutere de væsentligste årsager til et kommunikationsredskabs manglende succes i et menneskes liv
 • Redegøre for nogle af de teorier der omhandler menneskers brug af ASK (Alternativ og Støttende Kommunikation)
 • Inddrage viden om behovet og muligheden for at anvende eksempelvis sociale netværksværktøjer som et forstærkende og/eller udviklende element i brugen af ASK
 • I den sammenhæng dokumentere overblik over og viden om de teknologiske muligheder


Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved prøven kan den studerende:

 • Indtænke teknologier i forbindelse med kommunikationsvanskeligheder af forskellig karakter og redegøre for valg af kompenserende teknologi set i forhold til funktionsnedsættelsens omfang
 • Får et kendskab til såvel tekst- som symbolbaserede kommunikationsværktøjer
 • Vurdere muligheder for alternativ betjening
 • Vurdere omgivelsernes behov for støtte i forhold til en succesfuld implementering
 • Udarbejde relevant materiale til symbolstøttet kommunikation, herunder redskaber som Talking Mats
 • Perspektivere udviklingsmuligheder set i forhold til det kompenserende redskabs funktioner
 • Vurdere behov og muligheder for at involvere brugerens omgivelser i forhold til hjælpemidlets fortsatte udbygning

  vise hvordan teorier om sproglig udvikling kan inddrages i opbygning af et ASK-redskab


Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2020-ordningen
2019-ordningen
2008-ordningen


BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning, ”hands on” (arbejde med kommunikationssoftware samt forelæsninger af brugere af kommunikationshjælpemidler og/eller pårørende.

Skriftlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HAUK0033FU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rikke Vang Christensen   (6-797072726c6a476f7c7435727c356b72)
Underviser

Michael Hjort-Pedersen

Gemt den 12-11-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students