AUD; Fordybelseskursus B: Sprogforståelse i grundskolen

Kursusindhold

Baggrund: Der er i dag stor opmærksomhed på at identificere en bred række sproglige vanskeligheder hos børn i dagtilbud. Men ved skolestart bliver meget af opmærksomheden fokuseret på netop de aspekter af sprog, der er forudsætninger for den begyndende læsetilegnelse, i særdeleshed fonologiske færdigheder. Når undervisningsaktiviteterne efter et par år flytter fra afkodning til læseforståelse, viser nogle elever sig overraskende at opleve læsevanskeligheder, der tilsyneladende relaterer sig til bredere sproglige forståelsesvanskeligheder.

Formål: Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i 1) hvad der karakteriserer disse elevers sprogforståelsesproblemer og hvordan de kan identificeres), 2) hvilke sproglige udfordringer der er i at forstå tekster, 3) hvilke tiltag der kan være relevante for at støtte eleverne.

Hensigten er at forbedre muligheden for at identificere elever med sproglige vanskeligheder og for at forstå de faglige vanskeligheder, der kan følge med, således at man bedre kan vejlede eleverne og deres lærere.

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
 

Viden om

 • Hvordan sproglige vanskeligheder i grundskoleårene manifesterer sig hvilke konsekvenser de kan have for læringsudbytte.


Færdigheder i at

 • sætte sig ind i litteraturen om ældre børns sprogvanskeligheder og sproglige aspekter af læseforståelse  – på et niveau, så den relevante litteratur kan læses selvstændigt.


Kompetencer til at

 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for ældre børns sprogforståelse.
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv
 • formidle audiologopædisk specialviden til kolleger.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Eksaminanden kan:

 • sætte sig ind i litteraturen om ældre børns sprogvanskeligheder og sproglige aspekter af læseforståelse – på et niveau så vedkommende kan læse den relevante litteratur selvstændigt
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv
 • formidle den opnåede viden til kolleger.


Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2020-ordningen
2019-ordningen
2008-ordningen


BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning med gruppeaktiviteter

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206