AUD; Fordybelseskursus A: Evidensbaseret praksis i børnelogopædien (med fokus på børn med DLD)

Kursusindhold

Kurset fokuserer på til principper og processer i evidensbaseret praksis ud fra det tredelte evidensbegreb, E3BP. Med udgangspunkt i Dollaghan (2007) giver kurset indføring i systematisk og kritisk vurdering af forskningsevidens, med udgangspunkt i interventionsundersøgelser rettet mod børn med DLD.

Kurset giver også indsigt i nyere forskningsstudier om DLD og kobler konkrete forskningsindsigter til individer med DLD.

Engelsk titel

Evidence based practice in child language disorders

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
 

Viden om

 • evidensbaseret praksis.
 • vurdering af forskningsevidens.


Færdigheder i at

 • sætte sig ind i forskningslitteratur om børn med DLD og foretage en kritisk vurdering af evidensen på en systematisk måde


Kompetencer til at

 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for området børn med DLD
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv
 • formidle audiologopædisk specialviden til kolleger.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Eksaminanden kan:

 • sætte sig ind i forskningslitteratur om børn med DLD og foretage en kritisk vurdering af evidensen på en systematisk måde
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv;
 • formidle den opnåede viden til kolleger.


Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2020-ordningen
2019-ordningen
2008-ordningen


BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Undervisningen består primært af oplæg fra underviseren, gruppeaktiviteter med udgangspunkt i den læste litteratur, fx øvelser i systematisk vurdering af forskningslitteratur og koblinger mellem konkrete børnecases og forskningsindsigter.

Undervejs på kurset skal studerende også aflevere tre mindre, individuelle opgaver, hvoraf to vil være systematisk evidensvurdering af konkrete forskningsartikler.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HAUK0018EU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rikke Vang Christensen   (6-7b7274746e6c49717e7637747e376d74)
Gemt den 11-03-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students