AUD; Praksisfordybelse

Kursusindhold

Den studerende skal under supervision tilrettelægge og gennemføre to prak-sisforløb

Engelsk titel

Practical Specialisation

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i studieordningen, som i dette tilfælde er:
 

kandidatuddannelsen:

2020-ordningen


Studieordningen findes her.

Den studerende skal under supervision tilrettelægge og gennemføre to praksisforløb

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 5
  • Total
  • 5