AUD; Læsning I: Skriftsproglige færdigheder

Kursusindhold

Kurset handler om tilegnelse af skriftsproglige færdigheder og tegn på vanskeligheder i denne proces. Det strækker sig fra tidlige forudsætninger for læsning og stavning til videregående læsning. Det drejer sig om de væsentlige komponenter og disses udvikling i læse- og staveprocessen, om faktorer af betydning for teksters ”læsevenlighed” og desuden kendetegn i læsning og stavning hos elever med skriftsproglige vanskeligheder, herunder testning og observation til identificering og afgrænsning af vanskeligheder.

Engelsk titel

Reading I: Literacy

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2020-ordningen

2019-ordningen

2008-ordningen


BA-tilvalg:

2020-ordningen (Læsevidenskab)

2019-ordningen


KA-tilvalg:

2020-ordningen (Læsevidenskab)


Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning

Se den relevante studieordning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Der er IKKE ekstern censur, hvis kurset tages på AUD KA 2020-ordningen, AUD BA-tilvalg 2020 (Læsevidenskab) eller AUD KA-tilvalg 2020 (Læsevidenskab)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5