AUD; Audiologi I

Kursusindhold

Undervisningen omhandler hørenedsættelser som følge af ørets og hørelsens sygdomme samt medicinske undersøgelsesmetoder til diagnosticering af disse. Desuden dækker studieelementet viden om psykoakustik og om teknisk apparatur til analyse, diagnosticering og behandling indenfor audiologien.

Kurset består af tre moduler:

1. Introduktion til psykoakustik
2. Medicinsk audiologi
3. Teknisk audiologi som vil foregå på Lingvistisk Laboratorium

Engelsk titel

Audiology I

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål
Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2020-ordningen

2019-ordningen

2008-ordningen
 

BA-tilvalg:

2019-ordningen


Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Der er IKKE ekstern censur, hvis kurset tages på AUD KA 2020-ordningen
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5