AUD; Dysartri og fonologiske vanskeligheder

Kursusindhold

Dysartri er talevanskeligheder, som kommer af skader på nervesystemet, der rammer talemotorikken. De er mest almindelige blandt voksne og ældre i forbindelse med fx blodprop eller sygdomme som Parkinson eller sklerose. På kurset gennemgår vi de forskellige dysartriers kendetegn, årsager, følger og behandling. Vi kommer også ind på den sjældne apraksi blandt børn. Vi ser på, hvilke behandlinger der har kendt effekt.

Det er ikke altid så enkelt at skelne mellem fonologiske og fonetiske vanskeligheder. Men forskellen har stor betydning for både diagnose og behandling. De fonologiske vanskeligheder rammer barnets lydsystem (inkl. repræsentationen af lydene i hukommelsen) og kan være alvorlige for både udvikling af tale og skriftsprog. Fonetiske vanskeligheder har normalt mere overfladiske årsager og følger, selv om fx et stærkt læsp kan give sociale handicap. På kurset klassificerer vi forskellige slags og grader af udtalevanskeligheder, vi arbejder med fonologisk analyse, og vi finder hensigtsmæssige mållyde til intervention og undervisning. Det er også et væsentligt element i undervisningen at lære at informere og inddrage andre faggrupper og pårørende.

Engelsk titel

Dysarthria and Phonological Disorders

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2020-ordningen


Studieordningen findes her

Holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5