AUD; Afasi

Kursusindhold

Dette anvendelsesfag drejer sig om voksnes tab af kommunikative og sproglige færdigheder, primært i forbindelse med hjerneskade (afasi), men også i forbindelse med demens. Et centralt sigte med faget er at give studerende viden om tiltag til at afhjælpe eller kompensere for vanskelighederne gennem interventioner rettet mod personer med afasi og deres omgivelser. Der indgår også praktik i faget.

Engelsk titel

Aphasia

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i studieordningen, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2020-ordningen


Studieordningen findes her.

Holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 69
  • Forberedelse (anslået)
  • 225
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5