AUD; Stemmelidelser og akustik

Kursusindhold

Kurset består af to dele. Stemmelidelser handler om undersøgelse og behandling af borgere med stemmeproblemer. Man lærer om forskellige diagnosers fremtrædelsesformer og årsager. Den lægelige og logopædiske undersøgelse gennemgås. For dertil at kunne planlægge og gennemføre hensigtsmæssige logopædiske undervisningsforløb for disse borgere, kræves et godt kendskab til fysiologien, samt de forskellige øvelsers hensigt, gennemførelse og effekt.

I akustik lærer den studerende at redegøre for talens akustik, herunder sammenhængen mellem akustik og artikulation samt at aflæse og evaluere udvalgte kvantitative metoder til at dokumentere  stemme og tale. Derudover lærer den studerende at forstå de væsentligste aspekter af talens perception på elementært niveau. Kurset består af forelæsninger, praktik, klinikundervisning på Køge sygehus samt personlig stemmedannelse på mindre hold.

Engelsk titel

Voice Disorders and the Acoustics of Speech

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2020-ordningen

 

Holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningdeltagelse. Den aktive undervisningdeltagelse består af fremmøde i mindst 80% af den tilbudte praktikundervisning og i mindst 80% af holdundervisningen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5