AUD; Psykologi, kommunikation og stammen

Kursusindhold

Kurset giver viden om tværgående elementer med relevans for hele det audiologopædiske fagfelt, bl.a. kognitiv og social udvikling og funktion som forudsætninger for kommunikation, sprogopfattelse og sprogfrembringelse. Kommunikationsnedsættelser introduceres generelt med fokus på social stigmatisering og psykologisk coping. Endelig udgør fagelementet ’stammen’, der drejer sig om denne talelidelses opståen og fremtrædelsesformer samt mulige logopædiske interventionsformer et væsentligt element på kurset.

Engelsk titel

Psychology, Communication, and Stuttering

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i studieordningen, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2020-ordningen


Studieordningen findes her.

Holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5