Aflyst ÅU ARAB, Ægyptisk dialekt ( sproglig variant) (E21)

Kursusindhold

Det almindelige talesprog i et arabisk land omtales som det arabiske lands  ”dialekt” som ofte også er den der bruges når man skriver på Facebook, viser uddrag af tale i bøger etc etc. Standardarabisk er sproget, der oftest bruges som skriftsprog og som talesprog i mere formelle situationer. Ægyptisk dialekt tales som modersmål af 100 mill. og er kendt over hele den arabiske verden på grund af de meget udbredte ægyptiske film og TV-serier m.m.. Vi læser og lytter til ægyptisk dialekt, arbejder med grammatikken og taler sammen på ægyptisk dialekt. Materialet indeholder film, video, lydklip og skriftlige tekster på dialekten. Der planlægges en studietur til Ægypten i slutningen af januar 2021, hvis Corona-situationen tillader det

Engelsk titel

Egyptian Dialect

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2019

Faget arabisk dialekt efter 2015 –ordningen kan tages på baggrund af dette kursus.

Kurset udbydes via Åbent Universitet

Målbeskrivelse

BA 2019–studieordning
Sproglig variant: (Aktivitetskode HARB00761E)

BA 2015-studieordning
Arabisk dialekt: (aktivitetslode HARB00611E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.

Carsten Niebuhr begyndermateriale i ægyptisk dialekt

Bestået arabisk propædeutik A og B eller tilsvarende.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0