ÅU ARAB, Kommunikativt arabisk C (Samfundsdebat) (E21)

Kursusindhold

Træning af de kommunikative færdigheder – læse, skrive, lytte, tale – på arabisk fortsættes. De første ca. 10 undervisningsgange arbejder vi med udgangspunkt i skønlitteratur, film og debatindlæg i arabisk presse og på nettet med forskellige samfundsrelevante temaer, der har givet anledning til debat i den arabiske verden. Den sidste periode forsættes arbejdet med temaer samtidig med arbejdet med eksamensopgaven. Klasseundervisningen bliver lagt an på de studerendes aktive deltagelse i form af mundtlige oplæg, skriftlige opgaver og fri eller bunden debat.

Der planlægges en studietur til Ægypten i slutningen af Januar 2022, hvis Corona – situationen tillader det.

Engelsk titel

Communicative Arabic C

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i mellemøstens sprog og samfund, 2017-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i mellemøstens sprog og samfund, 2019-ordningen

Kurset udbydes via Åbent Universitet

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning
Kommunikativt arabisk C (aktivitetskode HARB00641E)

BA 2017-studieordning
Samfundsdebat med kommunikativt arabisk (aktivitetskode: HARB00711E)

BA 2019-studieordning
Samfundsdebat med kommunikativt arabisk (aktivitetskode: HARB00771E)

 

Holdundervisning med de studerendes aktive deltagelse i form af mundtlige oplæg, skriftlige opgaver og fri eller bunden debat

Holddeltagere skal anskaffe sig filmen ´Imarat Ya´qubiyan, romanen af samme navn af Ala Al-Aswani og evt. den engelske eller danske oversættelse: Yacoubians Hus” . Adgang til øvelser og instruktioner foregår via undervisningsportalen Absalon.

Kommunikativt arabisk b med litteratur b efter 2015 ordningen eller komm. Færdigheder med litteratur og projekt efter 2017 eller 2019 – ordningen eller tilsvarende

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HARÅ0013EU
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Se priser her

Skemagruppe
14 onsdage 17-19. 1 gang onsdag den 8. september
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Ulla Prien   (5-787a716d7648707d7536737d366c73)
Underviser

Ulla Prien, prien@hum.ku.dk

Gemt den 10-08-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students