ÅU ARAB, Arabisk BA-projekt (F22)

Kursusindhold

Projektet ligger sent i det grundfaglige studieforløb og giver mulighed for fordybelse i et selvvalgt emne indenfor faget. Det udbydes som individuel vejledning. Der vil blive afholdt en introduktionsgang som aftales med de studerende, hvor der dels vil blive givet en introduktion til kravene for BA-projekter, dels vil foregå en drøftelse af de enkeltes projektforslag samt blive udpeget en vejleder.

Engelsk titel

BA Project

Uddannelse

BA 2015-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk.

Kurset udbydes til Åbent Universitet

Målbeskrivelse

BA 2015 studieordning
BA-projekt (aktivitetskode HARB00661E)

 

Selvstudium med vejledning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Projektarbejde
  • 412,5
  • Total
  • 412,5