Aflyst ÅU ARAB, Arabisk grammatisk propædeutik (F22)

Kursusindhold

Udgangspunktet for det grammatiske arbejde på kurset er de tekster, der også bruges til propædeutik A og B og den tilhørende grammatik. Kurset er beregnet på kursister med  arabiskkundskaber  svarende minimum til A-niveau i gymnasiet som ønsker mere grammatisk forståelse og at være meget forberedte på de grammatisk krav, der stilles på nogle af de senere fag på BA´en.  Det grammatiske arbejde med sproget på arabisk grammatisk propædeutik har et analytisk sigte, hvor der arbejdes med grundige analyser af morfologi, syntaks, kasus- og verbalsystem.

Engelsk titel

Arabic Grammatical Propædeutics

Uddannelse

BA 2015-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk. 


Kurset udbydes via Åbent Universitet.

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning
Arabisk grammatisk propædeutik (aktivitetskode HARÆ00051E)
 

 

Fjernundervisning via internettet med seminarer efter aftale

TORS undervisningsmateriale i arabisk propædeutik. Nærmere oplysninger sendes ud 14 dage inden kursusstart.

Den studerende skal have kundskaber i arabisk svarende til A niveau i gymnasiet eller tilsvarende, dvs. kunne læse, skrive og forstå enkle tekster samt kunne samtale om emner med relation til de læste tekster.

Fjernundervisning og et introduktionsmøde samt vejledningsgange i løbet af semestret. Antallet af mødegange afhænger af deltagerantallet og aftales efter tilmeldingen med Ulla Prien. Det meste af forløbet foregår som selvstudium, hvor underviseren retter opgaver

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HARÅ0011FU
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding  her 

Skemagruppe
Første gang er lørdag den 5. februar kl. 16
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Ulla Prien   (5-797b726e7749717e7637747e376d74)
Underviser

Ulla Prien, prien@hum.ku.dk

Gemt den 06-01-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students