ASI, Asien i verden (F22)

Kursusindhold

Kurset Asien i verden fokuserer på Asiens rolle i verden og omfatter både fællesdele, der introducerer tematikker, teorier, og metoder som er relevante for Asienstudier som helhed, og specialiserede dele, der tjener til at afsøge perspektiver og eksempler som er specifikke for det studerede sprogområde. Kurset er koordineret med kurset Emne med sprogfærdighed, idet det materiale der i den sammenhæng læses og diskuteres på det studerede sprog, har relevans for de generelle tematikker der introduceres.

Engelsk titel

Global Asia

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Kandidatuddannelsen i asienstudier 2021
 • Kandidattilvalg i asienstudier 2021
 • Kandidatuddannelsen i kinastudier 2019
 • Kandidatuddannelsen i japanstudier 2019
Målbeskrivelse

KA 2021-studieordning:
Asien i verden – hindi (aktivitetskode HIAK03021E)
Asien i verden – japansk (aktivitetskode HJAK03291E)
Asien i verden – kinesisk (aktivitetskode HKIK03191E)
Asien i verden – koreansk (aktivitetskode HKOK03071E)

KA tilvalg 2021-studieordning:
Asien i verden – områdestudier Japan (aktivitetskode HJAK13031E)
Asien i verden – områdestudier Kina (aktivitetskode HKIK13031E)
Asien i verden – områdestudier Korea (aktivitetskode HKOK13031E)
Asien i verden – områdestudier moderne Indien og sydasien (aktivitetskode HIAK13031E)

KA i kinastudier 2019-studieordning:
Formidlingsstudier (Aktivitetskode HKIK03361E)
Forskningsoversigt (Aktivitetskode HKIK03401E)

KA i japanstudier 2019-studieordning:
Formidlingsstudier (Aktivitetskode HJAK03361E)
Forskningsoversigt (Aktivitetskode HJAK03401E)

Holdundervisning

Annonceres på Absalon

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Total
 • 412,5