ØST, Hovedemner (E21)

Kursusindhold

Hver studerende arbejder med 4-6 hovedemner. Kurset begynder med afklaring af de deltagende studerendes ønsker om emner, hvorefter kursusforløbet aftales ud fra antallet af fællesemner. Emnerne kan være af litterær, historisk, kulturhistorisk, kulturel eller samfundsmæssig art og belyses med et antal tekster på det studerede sprog, som udgør den primære litteratur suppleret med sekundær litteratur på russisk eller andre sprog. Det samlede individuelle pensum af primær litteratur på det studerede sprog udgør 700 NS (incl. evt fælles emner).

Engelsk titel

Main Topics

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2019 
Målbeskrivelse

KA Østeuropastudier 2019-studieordning:
Hovedemner – Rusland (aktivitetskode HRUK03571E)
Hovedemner – Polen (aktivitetskode HPLK03571E)
Hovedemner - Balkan (aktivitetskode HBAK03571E)

Holdundervisning med øvelser og individuelle oplæg

Aftales mellem underviser og studerende.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 354,5
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 412,5