ØST, Sprogfærdighed russisk (E21)

Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i kulturelle og samfundsaktuelle emner, som afspejler offentlig debat i Rusland og repræsenterer forskellige tekstgenrer (journalistik, politiske dokumenter, skønlitteratur, digitale genrer mm.). Kursusdeltagerne vælger 3-5 emner i samråd med underviseren. Der fokuseres på tilegnelse af russisk officielt sprog (kodificeret standardsprog), der anvendes til dette formål, og dets sondring fra kollokvialt sprog (dagligtale). Gennemgang af et emne afsluttes med en skriftlig opgave i form af referat og fri skriftlig fremstilling inden for det pågældende emne på baggrund af en ekstemporal tekst. Eksamen er mundtlig.

Engelsk titel

Language Proficiency

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2021
  • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2019
Målbeskrivelse

KA 2021-studieordning:
Russisk sprogfærdighed (aktivitetskode HRUK03481E)

KA 2019-studieordning:
Russisk sprogfærdighed (aktivitetskode HRUK03601E)

Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af hold diskussion, individuelle oplæg, dialog mellem underviser og studerende samt skriftlige afleveringer.

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

Bestået bacheloruddannelse i Østeuropastudier med russisk eller tilsvarende

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • Total
  • 412,5