ØST, Oversættelse til dansk (F22)

Kursusindhold

Kurset er sammensat af dels en fælles del om forskellige tekstgenrer, formidlingssammenhænge, målgrupper og oversættelsesstrategier ved oversættelse til dansk, dels sprogopdelte øvelsestimer med oversættelse fra hhv. russisk, polsk og bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk. Ud over at opøve færdigheder i at redegøre for relevante problemstillinger inden for oversættelse til dansk er kurset praksisbetonet og vil fokusere på virkelighedsnære oversættelsesopgaver inden for forskellige relevante brancher (journalistiske tekster, politiske dokumenter, skønlitteratur, digitale genrer mm).

Engelsk titel

Translation into Danish

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2021
 • Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i russisk 2019
Målbeskrivelse

KA 2021-studieordning: 
Oversættelse til dansk fra russisksproget materiale (aktivitetskode HRUK03441E)
Oversættelse til dansk fra polsksproget materiale (aktivitetskode HPLK03441E) 
Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (aktivitetskode HBAK03441E)

KA i Russisk sidefag 2019-studieordning:
Oversættelse til dansk af russisksproget materiale 2 (aktivitetskode HRUK03561E)

Fælles seminarer vekslende med praktiske øvelser

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

BA i Østeuropastudier med polsk, russisk eller b/k/m/s – eller tilsvarende niveau.

Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 164,25
 • Praktiske øvelser
 • 14
 • Total
 • 206,25