Aflyst ØST, Sprogfærdighed, bkms (E21)

Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i emner, som afspejler aktuel offentlig debat i et eller flere lande, hvor der et eller flere af sprogene bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk anses for nationalsprog og der fokuseres med afsæt i disse emner på tilegnelse af et eller flere af disse nært beslægtede sprog således at kursusdeltagerne opøver mundtlige og skriftlige færdigheder i at kunne referere og diskutere de pågældende emner med en adækvat brug af det pågældende sprog uden menings- eller kommunikationsforstyrrende sproglige fejl. Den ordinære prøveform består af aktiv undervisningsdeltagelse i form af aflevering af 3-5 skriftlige opgaver på maks. 5 normalsider hver affattet på bosnisk og/eller kroatisk og/eller montenegrinsk og/eller serbisk samt en mundtlig prøve på 30 min., hvor den mundtlige sprogfærdighed udprøves.

Engelsk titel

Language Proficiency

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2019
Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning: 
Bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk sprogfærdighed (aktivitetskode HBAK03601E)

Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af holddiskussion, individuelle oplæg, dialog mellem underviser og studerende samt skriftlige afleveringer

Udarbejdes løbende og vil tage udgangspunkt i primærkilder som afspejler aktuel offentlig debat om minimum 3 emner i et eller flere lande, hvor et eller flere af sprogene bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk anses for nationalsprog

BA i Østeuropastudier med specialisering i Balkanstudier og/eller bosnisk/​kroatisk/​montenegrinsk/​serbisk eller tilsvarende

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der fokuseres på formativ feedback på såvel skriftlige som mundtlige præstationer undervejs i undervisningsforløbet.  Med hensyn til peerfeedback tages der forbehold for antallet.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 306
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 412,5