ØST, Mundtlig kommunikation på polsk (F22)

Kursusindhold

I dette kursus bygges der videre på de færdigheder, de studerende har erhvervet sig på uddannelsens tre foregående semestre. Der arbejdes således videre med auditiv sprogforståelse og mundtlig sprogproduktion på polsk. Teksterne, der arbejdes med, tilhører forskellige genrer, såvel den journalistiske som fag- og skønlitterære, og kan berøre samme emner som behandles på uddannelsens sideløbende kursus i Skriftlig kommunikation på polsk

Engelsk titel

Oral Communication in Polish

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
  • Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i østeuropastudier, 2019-ordningen
Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Mundtlig kommunikation på polsk (aktivitetskode HPLB01311E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Mundtlig kommunikation på polsk (aktivitetskode HPLB10201E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser, oplæsning, svar på spørgsmål, oplæg og dialog mellem underviser og studerende.

Oplyses i forbindelse med undervisningen.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 164,25
  • Total
  • 206,25