ØST, Skriftlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (F22)

Kursusindhold

Skriftlige oversættelsesøvelser fra dansk til bosnisk, kroatisk, montenegrinsk eller serbisk og andre former for skriftlig sprogproduktion på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk eller serbisk

Gennemgang af sætningstyper, ordstilling/ledstilling, tempusfølge, aspektbrug, modusbrug, diatese, kasusbrug mm.

Ugentlige afleveringer af skriftlige oversættelser med efterfølgende gennemgang

Engelsk titel

Written Communication in Bosnian/Croatian/Montenegrin/Serbian

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
  • Fagstudieordning Bachelortilvalget i østeuropastudier 2019
Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Skriftlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (aktivitetskode HBAB01321E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Skriftlig kommunikation på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (aktivitetskode HBAB10211E)

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af skriftlige øvelser.

Tekster og mediefiler på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk. Sproglige håndbøger

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 164,25
  • Total
  • 206,25