ØST, Mundtlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (F22)

Kursusindhold

I dette kursus bygges der videre på de færdigheder de studerende har erhvervet sig på uddannelsens tre foregående semestre. Der arbejdes således videre med auditiv sprogforståelse og mundtlig sprogproduktion på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk

Teksterne og mediefilerne, der arbejdes med, er affattet på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk, og tilhører forskellige genrer, såvel den journalistiske som fag- og skønlitterære, der berører samme emner som behandles på uddannelsens sideløbende kursus i Skriftlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk

Engelsk titel

Oral Communication in Bosnian/Croatian/Montenegrin/Serbian

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
  • Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i østeuropastudier, 2019-ordningen
Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Mundtlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (aktivitetskode HBAB01311E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Mundtlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (aktivitetskode HBAB10201E)

Konversationsøvelser, oplæsningsøvelser, auditive øvelser

Tekster og mediefiler på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk. Sproglige håndbøger

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 164,25
  • Total
  • 206,25