ØST, Forståelse af materiale på russisk (E21)

Kursusindhold

På kurset trænes deltagerne i at læse og forstå materiale på russisk samt i at identificere problemstillinger i relation til de læste tekster og andre kilder. Desuden skal deltagerne opnå en grundlæggende viden om et fagligt genstandsfelt, såvel aktuelt som i historisk perspektiv, gennem realkommentar til teksten eller kilden og er på dette grundlag i stand til at videregive deres egen indsigt til andre. I undervisningen arbejdes der med læsning, forståelse og oversættelse af og kommentarer til russisksproget materiale, herunder tekster samt film- og videosekvenser og lydfiler.

Engelsk titel

Understanding Text in Russian

Uddannelse

Udbydes efter

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
 • Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen
 • Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019
Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Forståelse af materiale på russisk (aktivitetskode HRUB01291E)

BA 2015-studieordning:
Tekstforståelse (aktivitetskode HRUB00761E)

BA sidefag i Russisk 2019-studieordning:
Forståelse af materiale på russisk (aktivitetskode HRUB10131E)

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.

Oplyses i forbindelse med undervisningen og/eller på Absalon.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 164,25
 • Total
 • 206,25